Monday, September 29, 2008

Eksekutif IT

SINOPSIS
Terdapat peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan, termasuk kejuruteraan diikuti dengan organisasi komersil seperti syarikat perisian, syarikat insurans, bank, institusi kewangan, syarikat minyak, pentadbiran awam. Juga berpeluang dalam jualan, bekerja sendiri dan lapangan pakar runding.

JULAT GAJI
RM1,500 - RM3,000

KEPERLUAN KERJAYA
Bacelor Sains Komputer.
DESKRIPSI TUGAS
Memantau rangkaian komputer dan membaiki masalah yang melibatkan komputer.
Membina dan mengemaskini laman web syarikat.
Memasarkan produk IT syarikat.
Ahli dalam projek kumpulan pembangun perisian
Memberi latihan kepada klien atau kakitangan syarikat dari dalam dan luar.

CIRI-CIRI PERIBADI
Berminat kepada suasana dan pekerjaan konvensional.
Sukakan kepada tugas-tugas yang terancang terlebih dahulu.
Bekerja ikut sistem.
Boleh berfikir dengan logik, berinteraksi dengan orang lain.
Kemahiran berkomunikasi, bertutur dan menulis.
Sistematik, analitik dan boleh menyelesaikan masalah.
Praktikal.

TAWARAN PROGRAM
Program-program yang disenaraikan di bawah boleh menolong anda mencapai kerjaya ini.

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Pembangunan Perisian (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Rangkaian Komputer (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Media Interaktif (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Pengurusan Pangkalan Data (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kejuruteraan Perisian) (Universiti Malaysia Terengganu (UMT))

Sarjana Muda Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Sains Komputer - Pengurusan Sistem dan Rangkaian (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat - e-Dagang (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Komputer (Universiti Teknologi Mara(UiTM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sains Komputer (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Komputeran Industri (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sains Maklumat (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sains dan Pengurusan Sistem (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Pengajian Multimedia (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sistem Cerdas (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian - Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjana Muda Sains Komputer (Universiti Malaya(UM))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Malaya(UM))

Bacelor Sains Komputer - Sistem Komputer (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Bacelor Sains Komputer - Multimedia (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Bacelor Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Bacelor Sains Komputer - Rangkaian Komputer (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Bacelor Pendidikan - Teknologi Maklumat (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Sarjana Muda Sains Komputer - Keselamatan & Jaminan Maklumat (Universiti Sains Islam Malaysia (USIM))

Sarjana Muda Kejuruteraan - Kejuruteraan Komputer (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Universiti Sains Malaysia (USM))

Sarjana Muda Sains (Sains Komputer ) (Universiti Teknologi Malaysia(UTM))

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (Universiti Utara Malaysia (UUM))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Sains Komputan (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Sistem Maklumat (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Pengkomputeran Multimedia (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Pengkomputeran Rangkaian (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM))

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM))

No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme