Monday, September 29, 2008

Pembangun Web

SINOPSIS
Penggunaan internet yang meluas dalam bidang perniagaan dan perdagangan menyebabkan pembangun web mempunyai tanggungjawab yang besar.

JULAT GAJI
RM1,500 - RM3,000

KEPERLUAN KERJAYA
Diploma / Ijazah dalam bidang IT atau Sains Komputer.

DESKRIPSI TUGAS
Bertanggungjawab dalam menukar web statik pelanggan kepada sistem web yang lebih interaktif dan berfungsi secara internet atau intranet.
Memahami kehendak pelanggan, matlamat laman web, kehendak dan spesifikasi.
Membangunkan sistem web dengan bahasa pengaturcaraan dan ujian ralat.
Mengendali laman web dari semasa ke semasa.

CIRI-CIRI PERIBADI
Pengetahuan luas dalam pengaturcaraan, rangkaian, database dan multimedia.
Sanggup bekerja lebih masa.
Peka kepada persekitaran dan kehendak pengguna.
Berkeupayaan, minat untuk mempelajari saesuatu yang baru.
Daya pemikiran yang analitikal dan penyelesai masalah.TAWARAN PROGRAM
Program-program yang disenaraikan di bawah boleh menolong anda mencapai kerjaya ini.

Diploma Teknologi Maklumat (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Pembangunan Perisian (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Media Interaktif (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer - Pengurusan Pangkalan Data (Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeMM))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kejuruteraan Perisian) (Universiti Malaysia Terengganu (UMT))

Sarjana Muda Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Sains - Teknologi Multimedia (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat - e-Dagang (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Teknologi Maklumat (Universiti Teknologi Mara(UiTM))

Sarjana Muda Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Pahang (UMP))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sains Komputer (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Sarjana Muda Sains Komputer (Universiti Malaya(UM))

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Malaya(UM))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Universiti Sains Malaysia (USM))

Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) (Universiti Teknologi Malaysia(UTM))

Diploma Sains Komputer (Multimedia) (Universiti Teknologi Malaysia(UTM))

Sarjana Muda Sains (Sains Komputer ) (Universiti Teknologi Malaysia(UTM))

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (Universiti Utara Malaysia (UUM))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Sistem Maklumat (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Pengkomputeran Multimedia (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM))

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM))

No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme