Monday, September 29, 2008

Wireless BroadBand Software Engineer

SINOPSIS
Maklumat sedang dikemaskini.

JULAT GAJI
RM2,000 - RM4,000

KEPERLUAN KERJAYA
Bachelor in Computer Science

DESKRIPSI TUGAS
To design, develop software for WiFi mesh networks in an embeded Linux environment.
To design, develop NMS/EMS for Wifi mesh networks.
Test, debug and troubleshoot software.
Design and document test cases.
Regression testing
Report test resultsCIRI-CIRI PERIBADI
Good Web Technology

TAWARAN PROGRAM
Program-program yang disenaraikan di bawah boleh menolong anda mencapai kerjaya ini

Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sabah(UMS))

Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian - Sains Komputer (Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM))

Bacelor Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian (Universiti Putra Malaysia(UPM))

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian - Kejuruteraan Perisian (Universiti Malaysia Sarawak(UNIMAS))

No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme