Tuesday, December 2, 2008

Kisah Alam Semester (4)

Lengan Orion


Struktur Bima Sakti - Dalam rajah ini, Lengan Orion yang dilabelkan "Local Spur" (Susuh Tempatan). Kedudukan Sistem Suria ditunjukkan oleh titik kuning.

Lengan Orion ialah lengan pilin bagi galaksi Bima Sakti. Sistem Suria dan Bumi terletak dalam Lengan Orion. Ia juga dirujuk sebagai Lengan Tempatan, Susuh Tempatan atau Susuh Orion.

Lengan Orion dinamakan kerana iai hampir dengan bintang-bintang buruj Orion. Ia terletak antara Lengan Sagittarius dan Lengan Perseus, dua daripada empat lengan utama Bima Sakti. Dalam Lengan Orion, sistem suria dan Bumi terletak berhampiran dengan tepi dalam Gelembung Tempatan, lebih kurang 8000 parsek (26,000 tahun cahaya) daripada pusat galaksi.


No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme