Sunday, October 25, 2009

Universiti Darul Iman Malaysia

Universiti Darul Iman Malaysia terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam (IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Walaupun masih baru, namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an

UDM setakat ini mempunyai dua kampus di Terengganu yang telah beroperasi sepenuhnya iaitu Kampus Kota dan Kampus KUSZA. Sebuah kampus lagi, iaitu Kampus Besut dijangka beroperasi beberapa tahun lagi.

Kampus Kota

 • Status : Kampus Cawangan
 • Lokasi : Batu Burok, Kuala Terengganu (di hadapan Hospital Sultanah Zahirah)
 • Niche : Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Fakulti terbabit :
 1. Fakulti Perubatan dan kesihatan

Kampus KUSZA

 1. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 2. Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
 3. Fakulti Bahasa dan komunikasi
 4. Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa

Kampus Besut

 • Status : Kampus Induk
 • Lokasi : Taman Ilmu Terengganu, Tembila, Besut
 • Niche : Sains dan Teknologi
 • Fakulti Terbabit :
 1. Fakulti Pertanian dan Bioteknologi
 2. Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi
 3. Fakulti Informatik

Program-program yang ditawarkan di UDM

Program diploma:

 • Diploma Pengajian Islam (syariah)
 • Diploma Pengajian Islam (usuluddin)
 • Diploma Pengajian Islam (bahasa dan kesusasteraan arab)
 • Diploma Pengajian Islam (dakwah)
 • Diploma Pengajian Islam (al-Quran dan as-sunnah)
 • Diploma Pengajian Islam (sejarah dan tamadun Islam)
 • Diploma Pengajian Islam (pentadbiran Islam)
 • Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 • Diploma Perdagangan Antarabangsa
 • Diploma Pemasaran
 • Diploma Perakaunan
 • Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 • Diploma Pengajian Bank
 • Diploma Pengajian Insurans
 • Diploma Undang-undang
 • Diploma Teknologi Maklumat
 • Diploma Teknologi Multimedia
 • Diploma Teknologi Pembuatan
 • Diploma Rekabentuk Perindustrian
 • Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 • Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
 • Diploma Sains Kejururawatan
 • Diploma Radiografi
 • Diploma Teknologi Makmal Perubatan

Program Ijazah Sarjana Muda (Bachelor):

 • Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (dakwah dan antropologi)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (pembangunan perisian)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kewangan Islam)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (syariah)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (dakwah)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (usuluddin)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (usuluddin dengan kaunseling)
 • Ijazah sarjana Muda Pendidikan Islam
 • Ijazah Sarjana Muda Undang-undang
 • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris
 • Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Produksi dan Kesihatan Haiwan
 • Ijazah sarjana Muda Rekabentuk Perindustrian

Program Ijazah Sarjana (secara penyelidikan)- Master

 • Ijazah Sarjana Pengurusan (insurans)
 • Ijazah Sarjana Pengurusan (risiko)
 • Ijazah Sarjana Pengurusan (perbankan)
 • Ijazah Sarjana Pengurusan (kewangan)
 • Ijazah Sarjana Sains (bioteknologi sel haiwan)
 • Ijazah Sarjana Sains (bioinformatik)
 • Ijazah Sarjana Sains (kultur tisu tumbuhan)
 • Ijazah Sarjana Sains (biologi molekul tumbuhan)
 • Ijazah Sarjana Sains (taksonomi tumbuhan)
 • Ijazah Sarjana Sains (sains herba dan sebatian semula jadi)
 • Ijazah Sarjana Sains (bioteknologi perubatan)
 • Ijazah Sarjana Sains (diagnostik molekul)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (antropologi)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (sosiologi)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (pembangunan komuniti)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (pengajian gender)
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (syariah)
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (usuluddin)
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (hadis)
 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (pengajian Arab dan tamadun Islam)

Program Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (secara penyelidikan) [Ph.D]:

 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioteknologi sel haiwan)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioinformatik)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (kultur tisu tumbuhan)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (biologi molekul)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (taksonomi tumbuhan)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (sains herba dan sebatian semula jadi)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioteknologi perubatan)
 • Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (diagnostik molekul)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (antropologi)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (sosiologi)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (pembangunan komuniti)
 • Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (pengajian gender)

No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme