Saturday, October 30, 2010

Lilypad Bandar Terapung  • Ia terapung diatas air.
  • Bandar ini menggunakan tenaga semulajadi seperti tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak.
  • Ia bukan sahaja menghasilkan tenaganya sendiri malah turut memproses karbon dioksida diudara dan juga menyerap titanium dioxide skin
  • Setiap bandar dapat menampung sekitar 50,000 orang.

No comments:

Post a Comment

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme